Vinteraktiviteter

Hovedaktiviteten om vinteren er selvfølgelig kanefart, med små(5seter) og store(10seter) sleder..
Vi henter på hoteller og sdresser sentralt på Geilo,og kjører en rundtur på ca 45 minutter. 
Det er godt med dyner og skinnfeller i sleden, og det er fakler som lyser opp.
Vi kjører mest rundturer rundt i sentrum, men kommer også ut i naturnære omgivelser. De store sledene har hjul, så vi er føreuavhengige, 
og det er også en vesentlig del for sikkerheten i trafikken. Det er ikke trygt å kjøre på glatte meier når vi må hente rundt omkring på Geilo, 
og de fleste steder er det heller ikke godt meieføre store deler av vinteren.
Vi forsøker stadig å ha steder der vi kan slippe de store sledene ned på meier. De små sledene går mest på meier, så der er vi avhengige av 
forskjellige grunneieres velvillighet for å lage en fin rute. Det viser seg dessverre vanskelig på Geilo, så i år er det ikke sikkert vi klarer å lage 
en "sledetur i vinterskog", da noen grunneiere ikke vil gi oss tilgang til å krysse deres eiendom for å komme dit vi får lov til å lage løype.
Vinterridning er en runde på ca 1 time. Vi rir på islandshestene eller de store. Vi sitter mest på padder og med stigbøylegjord, det er deilig og varmt på vinteren.

Akebakken blir tråkket så snart det er nok snø. Den er ca 300 m lang, og det akes på myke matter vi har til utleie.
Dette skal være en så sikkeraktivitet som mulig.

Aktiviteter bestilles www.geilo365.no
Geilo Hestesenter • 3580 Geilo • Tlf: +47 32 09 01 81 • Fax: +47 32 09 08 17 • Mob: +47 90 64 35 45 • E-post: post@geilohest.no Design på norsk: Utforming.no - Publisering: WideCMS