Terapiridning

Terapiridning

I Norge ble Norsk Terapirideforening for Funksjonshemmede, NTF, stiftet allerede i 1973. FTR bygger på NTF's idèer og formål. Terapiridning er en spesiell metode innen fysioterapien, hvor fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel. Terapiridning er en meget gammel behandlingsmetode innenfor fysioterapi som går ut på at fysioterapeuten bruker en hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen.
Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, styrke av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent.
Kontakten med hesten er vesentlig, og valg av hest er viktig. Hesten er ofte spesialtrent til å være «terapeut». Rytteren lærer å vise omsorg og å samarbeide med hesten. I behandlingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum. Dette er viktig i sanse- og motorisk trening samt for læring og for stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning. Terapiridning brukes mer og mer også i psykisk omsorg.
Terapiridning utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode. Norge er internasjonalt anerkjent som et foregangsland innen terapiridning.

HVEM KAN UTØVE TERAPIRIDNING:
Terapiridning (som gir rett til bidrag fra Rikstrygdeverket) kan bare utøves av fysioterapeuter som har tatt NFFs kursrekke i terapiridning, eller av de fysioterapeuter som fikk særskilt godkjenning før 2003.
Kommunene har ansvar for å godkjenne rideskolen for terapiridning (jmfr Folketrygdloven § 5-22 bidrag til terapiridning - kompetansekrav til fysioterapeuter). 

MÅ TERAPIRIDNING REKVIRERES AV LEGE?
Terapiridning rekvireres av lege, på lik linje med annen refusjonsberettiget fysioterapi behandling. Folketrygden gir bidrag til behandling. 


Bidragssatsen er fastsatt til 195 kroner med virkning fra 1.7.2009.
HOD har besluttet at ingen brukere av terapiridning som av helsemessige årsaker har behov for drosje, skal betale egenandel - 1.1.2009.

Handicapridning 

Handicapridning er ridetilbud for funksjonshemmede i alle aldre. Dette drives av en ridelærer som har kunnskap om forskjellige fysiske og psykiske funksjonshemninger og som vet hvordan ridningen kan tilrettelegges.

I handicapridning er det rytterne selv som betaler for timene, og de har samme forhold til rideskolen som ordinære ryttere. Som ved terapiridning kan det brukes leiere og hjelpere til rytterne, men det er ingen fysioterapeut tilstede.

Flere ridesentra har et godt samarbeid med kommunen gjennom sosialkontor, skolekontor eller kulturkontor, og enkelte kommuner dekker helt eller delvis det timene koster.

Handicapridning er også sport på høyt nivå, og Norgesmesterskap ble arrangert første gang i 1981. Norske ryttere har deltatt på Nordisk mesterskap siden midten av 1970-årene. Ridning er også en gren under sommerparaolympics.

Vi har snille hester av ulik størrelse som passer til dette, og har spesialutstyr som passer forskjellige funksjonshemmninger. Hestesenteret er tilrettelagt for funksjonshemmede,  med for eksempel handicap-toalett og trappefri adkomst.

Geilo Hestesenter • 3580 Geilo • Tlf: +47 32 09 01 81 • Fax: +47 32 09 08 17 • Mob: +47 90 64 35 45 • E-post: post@geilohest.no Design på norsk: Utforming.no - Publisering: WideCMS